ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΦΑΕΛΛΟΥ - ΛΕΝΤΟΥΔΗ


Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολυτεχνείου Καρλσρούης Γερμανίας.

Μέλος Τ.Ε.Ε. Α.Μ.  99734

Ημερομηνία γέννησης 30/6/1979

1997 - 2033 Σπουδές Αρχιτέκτονα - Μηχανικού στο Πολυτεχνείο Καρλσρούης Γερμανίας.

1991 - 1997 Γυμνάσιο - Λύκειο στην Γερμανική Σχολή Αθηνών.

1985 - 1991 Δημοτικό Σχολείο "Καμπούρη".

Από το 2003 έως και το 2007 εργάστηκα σε καταξιωμένα αρχιτεκτονικά γραφεία στην επίβλεψη και μελέτη κατασκευών.

Από το 2007 έως και σήμερα διατηρώ αρχιτεκτονικό γραφείο στο Χαλάνδρι με δραστηριότητα σε όλη την Αττική και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος.

Έχω αποκτήσει ειδικές γνώσεις στις βιοκλιματικές κατοικίες και στα ξενοδοχειακά κτήρια.

Επίσης με ειδικά σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει μπορώ και δημιουργώ τρισδιάστατη απεικόνιση με φωτορεαλισμό σε όλα τα έργα που αναλαμβάνω